Bezrobocie na częstochowskim rynku pracy

bezrobocie w CzęstochowieCzęstochowa to miasto powiatowe w województwie śląskim, liczące niemal 230 tysięcy mieszkańców. Powiatowy Urząd Pracy każdego miesiąca publikuje raporty z badań nad lokalnym rynkiem pracy. Możemy się z ich między innymi dowiedzieć, jakie zmiany – ilościowe oraz jakościowe – zachodzą w obrębie osób bezrobotnych oraz jak kształtuje się ich struktura.

Najnowsze statystki dotyczą miesiąca maj bieżącego roku. W tym okresie liczba zarejestrowanych bezrobotnych osiągnęła pułap 7809 osób, co daje rezultat aż o 4.2% niższy niż w miesiącu poprzednim. Potwierdza to opinie ekspertów, którzy twierdzą, że bezrobocie w regionie częstochowskim sukcesywnie maleje. Koniunktura gospodarcza ma się dobrze, co pozytywnie przekłada się na sytuację lokalnego rynku pracy.

W samym mieście Częstochowa liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 3.8%, natomiast w całym powiecie o 4.8%. Zdecydowana większość osób zarejestrowanych, bo aż 82.7%, to mieszkańcy wsi. W opisywanym okresie zmniejszyła się również ilość zarejestrowanych kobiet, jednak nadal ich procentowy udział wśród ogółu bezrobotnych jest większy niż mężczyzn i wynosi 54.2%. Jak podaje częstochowski urząd pracy, prawo do zasiłku w maju 2018 roku uzyskało zaledwie 15.3% wszystkich zarejestrowanych.

Znaczna ilość bezrobotnych, zamieszkująca powiat częstochowski, nie posiada odpowiednich kwalifikacji do podjęcia zawodu lub doświadczenia zawodowego. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie regionalnych pracodawców, można dojść do wniosku o potrzebie zweryfikowania podejścia do szkolnictwa zawodowego i jego większej promocji. Największe szanse na znalezienie zatrudnienia w Częstochowie i okolicach mają kierowcy samochodów ciężarowych, robotnicy przemysłowi, kontrolerzy jakości, robotnicy budowlani oraz tapicerzy i stolarze meblowi.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.