Bezrobocie

bezrobocieBezrobocie w województwie śląskim systematycznie spada, na przestrzeni dwunastu miesięcy, od marca 2016 roku do marca 2017 roku, stopa bezrobocia spadła z 8,2% do 6,5%. Na chwilę obecną województwo śląskie może pochwalić się drugim miejscem pod względem najniższej stopy bezrobocia wśród wszystkich województw Polski. W rankingu wyprzedza go jedynie województwo wielkopolskie. Niski poziom bezrobocia związany jest z wysokim poziomem rozwoju gospodarczego oraz dużą liczbą zakładów przemysłowych i produkcyjnych. Bezrobotni mogą korzystać także z szerokiej palety form aktywizacji zawodowej, oferowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, końcem marca 2017 roku, liczba bezrobotnych zarejestrowanych we wszystkich powiatach województwa śląskiego, wyniosła 119 867 osób i była o ponad 5 tysięcy osób mniejsza niż w lutym tego samego roku. W całym regionie widoczne jest bardzo duże zróżnicowanie stanu bezrobocia. Dla przykładu, w Katowicach odnotowano stopę bezrobocia na poziomie 2,9%, a w Bytomiu 15,7% (dane z lutego bieżącego roku). Do podregionów o najniższym poziomie bezrobocia należą: podregion tyski (3,9%), katowicki (4,6%), bielski (5,4%), gliwicki (5,9%), rybnicki (7,0%), częstochowski (8,9%), sosnowiecki (9,7%). Tak samo jak Bytom, cały podregion bytomski charakteryzuje się najwyższym bezrobociem, który w badanym okresie wyniósł 11,1%.

Malejące bezrobocie oznacza większe trudności dla pracodawców, którzy coraz częściej mają problem ze znalezieniem pracowników, zwłaszcza przy pracach prostych, fizycznych i sezonowych. Notuje się także coraz więcej zawodów, w których brakuje specjalistów.

Pracownicy wybierają w ofertach pracy i coraz bardziej asertywnie dobierają pracodawców. Mają większe oczekiwania finansowe i nie godzą się na tak zwane śmieciowe umowy o pracę. Generalnie, rynek pracy należy aktualnie do pracowników, co ze strony kandydatów jest oczywiście pozytywnym aspektem całej sytuacji na rynku pracy.

About

Comments are closed.