Kłopoty bezrobotnych ze Szczekocin

bezrobotni w SzczekocinachSzczekociny to gmina miejsko-wiejska województwa śląskiego, licząca około 3700 mieszkańców. Pod koniec zeszłego roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła niecałe 300 osób. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej to nie tylko wsparcie finansowe w trudnym okresie, ale przede wszystkim wielopłaszczyznowa pomoc społeczna.

W ramach programów aktywizacyjnych, możliwe jest skorzystanie z wielu opcji aktywizacji zawodowej, obejmujących szeroko pojęte podnoszenie kwalifikacji (staże, szkolenia, kursy), a także wsparcie na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Co zatem zrobić, by uzyskać status osoby bezrobotnej? W przypadku mieszkańców Szczekocin procedura ta jest utrudniona przez wzgląd na brak Powiatowego Urzędu Pracy. W mieście nie znajduje się również Punkt Informacyjno-Doradczy, ponieważ dwa lata temu został zlikwidowany ze względu na niepełną realizację zamierzonej funkcji i generowanie zbyt wysokich kosztów utrzymania.

Mieszkańcy Szczekocin muszą zatem najpierw odbyć podróż do Zawiercia – tam znajduje się najbliższy PUP. Istnieje również uproszczona metoda rejestracji, mianowicie można jej dokonać drogą elektroniczną – potrzebny jest jedynie dostęp do Internetu. Tak czy inaczej jednak, po złożeniu wniosku elektronicznego, zostanie wyznaczony termin wstawiennictwa w danym urzędzie, by potwierdzić wprowadzone dane i dostarczyć niezbędne dokumenty. Status osoby bezrobotnej staje się aktywny w momencie złożenia odpowiednich podpisów. Uzyskanie go nie jest zatem trudne (jeżeli spełniamy określone warunki), jednak w przypadku Szczekocin wyraźnym utrudnieniem staje się konieczność dojazdu do oddalonego o 40 kilometrów Zawiercia.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.