Program stażowy lekarstwem na bezrobocie?

program stażowy lekarstwem na bezrobocieNależąca do powiatu mikołowskiego gmina Orzesze może pochwalić się dość niską stopą bezrobocia. Według danych Urzędu Statystycznego w Katowicach, na koniec 2015 roku wyniosła 3,7 procent stanowiąc 477 osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Gmina chcąc zapewnić pracę wszystkim jej mieszkańcom, podejmuje szereg działań w ramach aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Jednym z nich jest staż.

Staż jest doskonałym sposobem na zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, bez konieczności zawierania umowy o pracę. Daje szerokie możliwości uzyskania kwalifikacji, jakże niezbędnych do zdobycia zatrudnienia. W dzisiejszych czasach to właśnie doświadczenie jest najważniejsze, otwiera drzwi do potencjalnych pracodawców i daje poczucie wartości na rynku pracy.

Na staż może zostać skierowana osoba bezrobotna, zakwalifikowana przez Powiatowy Urząd Pracy do odbycia stażu w ramach aktywizacji zawodowej osób z drugiego profilu pomocy, czyli potrzebujących szczególnego wsparcia ze strony urzędu.

Staż zazwyczaj trwa od trzech do dwunastu miesięcy, a w czasie jego trwania bezrobotny otrzymuje wynagrodzenie w wysokości stu dwudziestu procent wartości przysługującego zasiłku. Stażysta ma zagwarantowane także ubezpieczenie zdrowotne oraz dwudniowy urlop przypadający na każdy przepracowany miesiąc. Jeśli stażysta rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, wpasuje się w zespół i przypadnie do gustu pracodawcy, bardzo często zdarza się, że bezrobotny otrzymuje zatrudnienie w miejscu odbywanego przez siebie stażu.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.