Sytuacja na rynku pracy w Bielsku-Białej w 2017 roku

sytuacja na rynku pracy w Bielsku-BiałejPodstawowym czynnikiem, kształtującym rynek w pracy w Bielsku-Białej, jest stopa bezrobocia. Według danych statystycznych, w poprzednim roku była ona bardzo niska i wynosiła zaledwie 2.9%, a w całym powiecie 4.6%. To ogromne osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że podane wartości są znacznie niższe niż średnia krajowa, wynosząca 7.1%.

Na tak pozytywną sytuację z pewnością ma wpływ po pierwsze – dobra koniunktura gospodarcza na rynku krajowym i po drugie, chętne korzystanie ze wszelkich dostępnych możliwości pomocowych.

W ramach funduszy unijnych, urząd pracy realizował następujące formy aktywizacji zawodowej: staże, szkolenia, prace społeczne, prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacje dla pracodawców części kosztów zatrudnienia, refundacje wyposażenia miejsca pracy oraz bony za zasiedlenie i pomoc w założeniu działalności gospodarczej.

Jeżeli chodzi zaś o popyt na pracowników, to najwięcej ofert pracy skierowanych było do osób z wykształceniem zawodowym. Poszukiwano zwłaszcza zbrojarzy, murarzy, cieśli, krawców, monterów, blacharzy, tynkarzy, lakierników i pomocników budowlanych. Pracę oferowano także górnikom, sprzedawcom, opiekunkom, technikom elektryki, pokojowym czy sekretarką. Natomiast osoby po studiach wyższych zyskały możliwość zatrudnienia, jako kierownicy produkcji, psychologowie i pracownicy socjalni, nauczyciele przedszkolni i języków obcych, pedagodzy oraz księgowi.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.