ekologia połączona z przemysłem

Ekologia połączona z przemysłem

Położone w powiecie tarnogórskim Miasteczko Śląskie znane jest przede wszystkim ze znajdującej się w nim Huty Cynku. Niewątpliwe zakład jest jednym z największych pracodawców w okolicy i w dużej mierze gospodarka miasta opiera się właśnie na tymże przemyśle. Na terenie gminy działa ponadto kilkaset firm…

Imielin sprzyja przedsiębiorczości i stawia na ekologię

Imielin sprzyja przedsiębiorczości i stawia na ekologię

Jak miasto wspiera przedsiębiorców? W Imielinie władze miasta wprowadziły szereg działań, mających na celu wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Wprowadzono między innymi ulgi podatkowe dla inwestorów, udostępniono także rozległe tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, stwarzając tym samym nowe miejsca pracy imielinianom. Miasto buduje i modernizuje…