praca w Gliwicach

Kto znajdzie pracę w Gliwicach?

Gliwice to miasto powiatowe, położone na Wyżynie Śląskiej i liczące ponad 180 tysięcy mieszkańców. Najnowsze badania Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach wskazują, że ilość zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosi aktualnie 3605, z czego zdecydowana większość nie posiada odpowiednich kwalifikacji zawodowych bądź doświadczenia. Słowo klucz to w…

na jakie zawody jest najwieksze zapotrzebowanie w Gliwicach

Na jakie zawody jest największe zapotrzebowanie w Gliwicach?

Według barometru zawodów w 2017 roku, w całym powiecie gliwickim jak i samych Gliwicach pilnie poszukiwani są przedstawiciele branży budowlanej. Począwszy od inżynierów budownictwa, inspektorów nadzoru budowlanego oraz kierowników budów, poprzez różnego rodzaju specjalistów np. technologów robót wykończeniowych, cieśli, stolarzy, dekarzy itp., skończywszy na pracownikach…

aktywizacja zawodowa bezrobotnych gliwiczan

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych gliwiczan

Stopa bezrobocia w mieście powiatowym Gliwice oscyluje w granicach czterech i pół procenta, z czego bezrobotnych bez żadnych kwalifikacji zawodowych jest na poziomie tysiąca trzystu osób. Powiatowy Urząd Pracy wspiera swoich „podopiecznych” różnorodnymi formami aktywizacji zawodowych, poprzez różnego rodzaju szkolenia, staże u pracodawców itp. W…

dlaczego warto pracować w Gliwicach

Dlaczego warto pracować w Gliwicach?

Gliwice położone są na skraju Aglomeracji Górnośląskiej i wchodzą w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W mieście krzyżują się główne szlaki komunikacyjne, stwarzając tym samym świetne zaplecze techniczno-organizacyjne. Dogodne położenie miasta sprawia, że właśnie w tym miejscu swój kapitał ulokowało bardzo dużo strategicznych inwestorów. W…