praktyki letnie dla studentów

Praktyki letnie dla studentów – czy to się opłaca?

Jeden z najpoważniejszych zakładów produkcyjnych w Żywcu organizuje praktyki letnie dla studentów, takich kierunków technicznych, jak mechanika, mechatronika, budowa maszyn, robotyka i automatyka, elektronika lub elektrotechnika. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, zaangażowanie i sumienność. Tego rodzaju oferta pracy w Żywcu daje możliwość zdobycia doświadczenia…

na staż do Sławkowa

Na staż do Sławkowa

Sławków to średniej wielkości miasto powiatu będzińskiego. Niewielkie miejscowości zwykle nie stanowią dla młodych ludzi atrakcyjnego pola do rozwoju zawodowego i budowania kariery. Mimo wszystko jednak nie warto poddawać się na starcie! Analiza ofert pracy w Sławkowie prowadzi bowiem do  bardzo interesujących wniosków. Mianowicie, licznie…

pierwsza praca po szkole

Pierwsza praca po szkole, czyli życie na własny rachunek

Podjęcie zatrudnienia po skończonej edukacji w szkole średniej wcale nie musi oznaczać konieczność wyprowadzki z domu rodzinnego. Rodzice z pewnością będą zadowoleni, kiedy ich syn czy córka dorzuci się do rachunków, a resztę zarobionych pieniędzy przeznaczy na własne potrzeby. Znalezienie bardziej ambitnej pracy w Krzepicach…

aktywizacja zawodowa bezrobotnych gliwiczan

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych gliwiczan

Stopa bezrobocia w mieście powiatowym Gliwice oscyluje w granicach czterech i pół procenta, z czego bezrobotnych bez żadnych kwalifikacji zawodowych jest na poziomie tysiąca trzystu osób. Powiatowy Urząd Pracy wspiera swoich „podopiecznych” różnorodnymi formami aktywizacji zawodowych, poprzez różnego rodzaju szkolenia, staże u pracodawców itp. W…

PUP w Rudzie Śląskiej zachęca do odbywania stażu

PUP w Rudzie Śląskiej zachęca do odbywania stażu

Ruda Śląska jest miastem na prawach powiatu, położonym w samym centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Co ciekawe, miasto może pochwalić się jedną z najniższych stóp bezrobocia w całym województwie śląskim. W maju tego roku była na poziomie zaledwie 4,6 procent. Pomimo tak niskiego bezrobocia, Powiatowy Urząd…

program stażowy lekarstwem na bezrobocie

Program stażowy lekarstwem na bezrobocie?

Należąca do powiatu mikołowskiego gmina Orzesze może pochwalić się dość niską stopą bezrobocia. Według danych Urzędu Statystycznego w Katowicach, na koniec 2015 roku wyniosła 3,7 procent stanowiąc 477 osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Gmina chcąc zapewnić pracę wszystkim jej mieszkańcom, podejmuje szereg działań w ramach aktywizacji…