Co warto wiedzieć o pracy sezonowej?

praca sezonowa co warto wiedziećUstroń jest miejscowością uzdrowiskową, położoną w Beskidzie Śląskim. Duże zainteresowanie wypoczynkiem w tym miejscu generuje potrzebę dostosowania infrastruktury turystycznej do popytu na konkretnie usługi. Ustroń posiada bogatą bazę wypoczynkową, a branża hotelarska i gastronomiczna są najszybciej rozwijającymi się. Nic zatem dziwnego, że wraz z otwarciem sezonu wrasta zapotrzebowanie na pracowników dorywczych.

Z zatrudnienia sezonowego korzystają zwłaszcza ludzie młodzi – po szkole średniej lub studenci, chcący zarobić w okresie wolnym od zajęć i nie będący jeszcze zobligowani obowiązkami stałej pracy. Co warto wiedzieć o tego rodzaju zatrudnieniu? Przede wszystkim praca sezonowa na terenie UE nie może trwać dłużej niż 8 miesięcy i wykonywana jest raz do roku. Nie jest to forma definiowana przez Kodeks Pracy, niemniej zawarcie umowy z pracodawcą pomoże zaoszczędzić nam wiele stresu, związanego z pracą na czarno.

Najchętniej wybieraną w takim wypadku jest umowa cywilnoprawna, a zatem umowa zlecenie. Powinna ona precyzować nie tylko obowiązki pracownika, konsekwencje wynikłe z ich niedopełnienia, ale również zobowiązania pracodawcy i jasno określoną stawkę godzinową. Innymi dopuszczalnymi formami zatrudnienia są: umowa o pracę na czas określony, umowa o dzieło, umowa o pracę tymczasową lub praktyki studenckie (odpłatne lub nieodpłatne).

Warto wiedzieć, że pracodawca musi pracownikowi sezonowemu zapewnić wymaganą odzież, obuwie, napoje i posiłki regeneracyjne, jeśli wymaga tego dane stanowisko, nie może zatrudniać pracowników młodocianych na zmiany nocne i nadgodziny, musi pracownika zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, a sam pracownik ma prawo otrzymywać premie, natomiast okres próbny jego zatrudnienia nie może przekroczyć trzech miesięcy.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.