Czy w Szczekocinach warto prowadzić działalność gospodarczą?

czy w Szczekocinach warto prowadzić działalność gospodarcząPołożone nad Pilicą Szczekociny są jednym z mniejszych miasteczek województwa śląskiego pod względem liczby ludności. Liczą bowiem około trzech tysięcy siedmiuset mieszkańców.

Bezrobocie na terenie Gminy Szczekociny jest stosunkowo duże i jednym ze sposobów na walkę z bezrobociem może być prowadzenie własnej działalności.

Ponad połowa ankietowanych ocenia warunki do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako dobre. Dwadzieścia pięć procent respondentów uważa, że są one dostateczne, a dziewiętnaści procent ocenia je jako złe.

Mieszkańcy Szczekocin uważają, że najważniejszymi atutami gminy jest położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych oraz wolne tereny inwestycyjne. Do tego władze gminy nastawione są proinwestycyjnie, w związku z tym region stwarza korzystne warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejną niewątpliwą zaletą Szczekocin są wysokie walory środowiska przyrodniczego, urozmaicony krajobraz naturalny, w których widzą potencjał do rozwoju turystyki i agroturystyki.

Jak uważają ankietowani największe zagrożenia dla gminy stanowią: migracja mieszkańców gminy do dużych metropolii w kraju i za granicę, w tym odpływ wykształconej młodzieży. Zbyt małe zainteresowanie gminą inwestorami, a co za tym idzie zbyt mała ilość miejsc pracy. W związku z tym rosnące bezrobocie i zubożenie społeczeństwa regionu. Mieszkańcy uważają także, że fundusze z Unii Europejskie na inwestycje komunalne i prorozwojowe są niewystarczające.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.