Imielin sprzyja przedsiębiorczości i stawia na ekologię

Imielin sprzyja przedsiębiorczości i stawia na ekologięJak miasto wspiera przedsiębiorców?

W Imielinie władze miasta wprowadziły szereg działań, mających na celu wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Wprowadzono między innymi ulgi podatkowe dla inwestorów, udostępniono także rozległe tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, stwarzając tym samym nowe miejsca pracy imielinianom. Miasto buduje i modernizuje drogi, chodniki i parkingi. Prowadzone są liczne inwestycje dotyczące rekreacji, kultury i sportu. Na terenie miasta, od 2003 roku odbywają się rokrocznie Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii, współorganizowane przez włodarzy Imielina z władzami powiatu bieruńsko-lędzińskiego, promując tym samym firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Miasto stawia na ekologię

Oprócz wspomnianych wyżej targów, miasto podejmuje szereg innych działań proekologicznych. Wybudowano m.in. mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków. Wśród mieszkańców budowana jest świadomość ekologiczna m.in. poprzez organizowanie licznych imprez promujących zdrowe życie oraz dbanie o naturę.

Miasto realizuje także projekt pod tytułem „Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Imielin na lata 2017-2019”. Ma on na celu poprawę jakości powietrza, poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery na terenie Imielina. Działania polegają na wymianie nisko sprawnych kotłów zasypowych, nowszymi o wiele wydajniejszymi i przede wszystkim spełniającymi określone normy piecami węglowymi, bądź kotłami gazowymi.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.