Jak Świętochłowice radzą sobie z bezrobociem?

bezrobocie w ŚwiętochłowicachSytuacja na świętochłowickim rynku pracy nie jest zła. Bezrobocie wynosi 8.9%, co w porównaniu do innych miast województwa śląskiego jest wynikiem zadowalającym. Co więcej, w zeszłym roku w Urzędzie Pracy zarejestrowało się niewiele ponad tysiąc osób, co plasuje Świętochłowice na liście miast z najmniejszym wskaźnikiem. Niemniej, walka z bezrobociem i zapobieganie jego negatywnym następstwom to wciąż jedno z podstawowych zadań władz urzędu. Wynika to między innymi z faktu, że Świętochłowice są jednym z miast, którym grozi bardzo wyraźna depopulacja.

Liczba ludności w przeciągu najbliższych trzydziestu lat może zmniejszyć się nawet o połowę. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy są masowe migracje osób młodych do większych miast, oferujących lepsze warunki bytowe. Toteż zwalczanie zjawiska bezrobocia i tym samym przyczynianie się do jakościowej poprawy warunków życia społecznego, może ten proces zneutralizować.

PUP w Świętochłowicach bardzo aktywnie działa w tym kierunku, podejmując działania aktywizacyjne oraz inicjatywy badawcze. Inicjowanie kontaktów z lokalnymi pracodawcami, efektywne korzystanie z pomocy unijnych oraz Funduszu Pracy i ich promowanie wśród mieszkańców, akcje informacyjne, a także wspieranie zatrudnienia subsydiowanego, to tylko niektóre z podjętych działań. Najliczniejszą grupą wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowią osoby w wieku 25-34 lat, dlatego wiele projektów było nakierowanych na osoby młode, by umożliwić im start zawodowy i zaaklimatyzowanie na rynku pracy.

Najbardziej popularną formą pomocy były zatem staże, z których w zeszłym roku skorzystało aż 220 osób oraz refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę z racji na zatrudnienie osoby bezrobotnej – w ten sposób pracę znalazło 35 osób. Oferowano również bony na zasiedlenie, szkolenia oraz dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.