Jak wygląda rynek pracy w Sosnowcu?

jak wygląda rynek pracy w SosnowcuSosnowiec położony jest w województwie śląskim, w Zagłębiu Dąbrowskim, nad trzema rzekami: Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą. Jest miastem na prawach powiatu, trzecim co do wielkości liczby mieszkańców w całym województwie. Według stanu z 2016 roku Sosnowiec liczy 206 516 mieszkańców.

Miasto należy do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i wyróżnia się typowo przemysłowym charakterem gospodarczym. W wyniku przemian ustrojowych i likwidacji większości zakładów wydobywczych, miasto zmieniło swój charakter z górniczo-hutniczego w przemysłowo-handlowy.

Sosnowiec znajduje się w doskonałej lokalizacji, uwzględniając infrastrukturę drogową. Przez miasto przebiega droga ekspresowa S1 i S86 oraz kilka dróg krajowych. Ponadto w niedalekiej odległości znajduje się autostrada A4. Dzięki temu prężnie może rozwijać się tutaj branża transportowo-spedycyjna. Położenie miasta sprzyja wymianie handlowej z zachodnimi i południowymi sąsiadami. Stąd też w mieście funkcjonuje wiele zakładów będących filiami międzynarodowych korporacji.

Najwięcej ofert pracy w Sosnowcu dotyczy stanowisk związanych z branżą przemysłową. Na terenie miasta i obszarach podmiejskich funkcjonuje wiele przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu. Między innymi zakłady produkujące części do maszyn rolniczych, kotły ciepłownicze, części samochodowe i wielu innych przedstawicieli przemysłu lekkiego.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.