obowiązki pracodawcy

Jakie obowiązki mają pracodawcy w Cieszynie?

Obowiązki cieszyńskich pracodawców skupiają się wokół trzech podstawowych zagadnień, a mianowicie ochrony miejsc pracy oraz zwolnień grupowych i monitorowanych. W przypadku problemów finansowych przedsiębiorstwa, pracodawca może wystąpić z wnioskiem o pomoc w utrzymaniu miejsc pracy – taka forma wspomożenia możliwa jest dzięki środkom unijnym i…

Cieszyn miasto z perspektywami

Cieszyn – miasto z perspektywami

Położony w południowej części województwa śląskiego, Cieszyn swoje lata świetności przeżywał za czasów panowania Piastów oraz Habsburgów, stając się tym samym jednym z najważniejszych miast na Śląsku. W wyniku podziału miasta w 1920 roku pomiędzy Polskę, a ówczesną Czechosłowację oraz likwidacji miejscowego przemysłu w latach…

Dlaczego warto odwiedzić Cieszyn

Dlaczego warto odwiedzić Cieszyn?

To tętniące życiem, przygraniczne miasto, malowniczo położone u podnóża Beskidu Śląskiego jest bardzo ciekawym punktem na mapie całego Górnego Śląska. Miasto przedzielone rzeką Olzą, prawobrzeżna część należy do Polski, natomiast lewobrzeżna strona miasta należąca do Czech nosi nazwę Czeskiego Cieszyna. Trochę historii wplecionej w turystykę…