innowacyjny zawód tylko w Czeladzi

Innowacyjny zawód? Tylko w Czeladzi!

Czeladź jest najstarszym miastem Zagłębia Dąbrowskiego, liczącym niecałe 34 tysiące mieszkańców. Sytuacja czeladzkiego rynku pracy zdominowana jest konsekwencjami wysokiego wskaźnika bezrobocia, wynoszącego 11.7%. To znacznie więcej niż przeciętna wartość dla województwa śląskiego. Najwięcej aktywnych zawodowo Czeladzian pracuje w przemyśle i budownictwie, a także w usługach…

jak efektywnie wykorzystywać czas pracy w Czeladzi

Jak efektywnie wykorzystywać czas pracy w Czeladzi

Umiejętne zarządzanie czasem to podstawa. Bez tego trudno jest dobrze i w efektywny sposób wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Jak zatem efektywnie zarządzać czasem? Jak zorganizować sobie pracę? Ustal harmonogram działań! Ustalenie harmonogramu pracy jest bardzo pomocne. Warto przy tym zanotować sobie informacje na temat tego,…

jak wygląda rynek pracy w Czeladzi

Jak wygląda rynek pracy w Czeladzi?

Odrobina historii, czyli kiedy Czeladź została założona i skąd wzięła się nazwa miasta? Początki Czeladzi sięgają aż średniowiecza, jak podają źródła historyczne, w 1228 roku została założona osada, a już w 1262 roku nadano jej prawa miejskie. Według głoszonej legendy nazwa miasteczka pochodzi od służby…