Rydułtowy a problemy społeczno gospodarcze

Rydułtowy, a problemy społeczno – gospodarcze

W połowie zeszłego roku naukowcy Polskiej Akademii Nauk opublikowali badanie, w którym wskazują na miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze. Autorzy analizy ostrzegają przed negatywnymi skutkami nasilenia problemów w tych regionach, do których zaliczyć można nie tylko ich marginalizację, ale również postępujące i coraz częściej…

praca dla kobiet w Rydułtowach

Praca dla kobiet w Rydułtowach

Rydułtowy to miasto położone w powiecie wodzisławskim, w południowo-zachodniej części Wyżyny Śląskiej. Miasto należy do aglomeracji rybnickiej, liczy ponad dwadzieścia jeden tysięcy mieszkańców, którzy zatrudnienie w przeważającej mierze znajdują w kopalni węgla kamiennego. Wśród osób bezrobotnych przeważają kobiety, a to z uwagi na to, iż…