miejsca pracy w Siewierzu

Miejsca pracy w Siewierzu

Leżący w północnej części województwa śląskiego, na skraju Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Siewierz należy do najstarszych grodów w Polsce. Pierwsze wzmianki na jego temat znajdowały się w dokumencie historycznym z 1125 roku, a w 1276 nadano mu już prawa miejskie. Miasto położone jest na powierzchni trzydziestu ośmiu…