Myszkowski rynek pracy dawniej i dziś

myszkowski rynek pracy dawniej i dziśPołożony na skraju Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w północno-wschodniej części województwa śląskiego Myszków, jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym i siedzibą władz powiatu myszkowskiego. Zajmuje powierzchnię siedemdziesięciu czterech kilometrów kwadratowych i liczy ponad trzydzieści dwa tysiące mieszkańców.

Gospodarka dawniej i dziś

Zarówno miasto Myszków, jak i cały region nie ma jednolitego charakteru gospodarki, cechując się przy tym różnorodnym rodzajem przemysłu.

Już przed II Wojną Światową w powiecie rozwinął się przemysł maszynowy dla branży kolejowej i górniczej. Rozwijało się także włókiennictwo, branża papiernicza i artykułów gospodarstwa domowego.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zaczęły się prężnie rozwijać małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność m.in. w branży obuwniczej, odzieżowej, galanteryjnej, spożywczej.

Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw stanowią na chwilę obecną podstawę myszkowskiej gospodarki, choć w powiecie nie brakuje także dużych i znanych w całym kraju zakładów, działających w sektorze spożywczym, przemysłowym i obuwniczym.

Tereny powiatu myszkowskiego stanowią świetne miejsce pod różnego rodzaju inwestycje. Posiadają szeroko rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną, dostęp do wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracowniczej oraz korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.