Poszukiwanie zatrudnienia w Kłobucku poprzez Powiatowy Urząd Pracy

poszukiwanie zatrudnienia poprzez PUPW jaki sposób pomaga Urząd Pracy?

Powiatowy Urząd Pracy informuje o sytuacji na rynku rekrutacyjnym, prowadzi szkolenia, udostępnia oferty pracy, wspiera finansowo oraz pośredniczy pomiędzy kandydatem a pracodawcą.

Pracujący w urzędzie doradcy zawodowi dobierają oferty pracy zgodnie z wykształceniem, doświadczeniem oraz umiejętnościami kandydata, pomagają także w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Jak w każdej sytuacji tak i podczas statusu bezrobotnego, osoba zarejestrowana w PUP-ie ma zarówno swoje prawa, jak i obowiązki. Przede wszystkim, bezrobotnemu przysługuje prawo do ubezpieczenia, a w wielu przypadkach także do wsparcia finansowego w postaci zasiłku. Bezrobotny ma prawo do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, korzystania z poradnictwa zawodowego oraz ubiegania się o zatrudnienie w różnego rodzaju pracach interwencyjnych, robotach publicznych itd. Ma prawo również do ubiegania się o pożyczkę na poczet rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Z kolei pracodawca ma możliwość uzyskania dofinansowania na rzecz zatrudnienia osoby, która jest zarejestrowana jako bezrobotna.

Do głównych obowiązków bezrobotnego należy aktywne poszukiwanie pracy oraz stawianie się na rozmowy rekrutacyjne proponowane przez Urząd Pracy. Bezrobotny ma obowiązek przyjęcia propozycji oferty zatrudnienia, odbycia szkolenia, czy też wykonania pewnych prac interwencyjnych, albo robót publicznych. Musi także w wyznaczonych terminach stawiać się w urzędzie oraz aktualizować informacje dotyczące swojej sytuacji zawodowej. Pracodawca zobowiązany jest zatrudnić pokierowane przez UP osoby.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.