Rynek pracy w Wilamowicach

rynek pracyWilamowice to niewielkie miasto województwa śląskiego, liczące niecałe trzy tysiące mieszkańców. Jest to jeden z największych ośrodków sadowniczych w regionie, a także lokalne centrum przemysłu lniarskiego. Gminne analizy statystyczne określają sytuację rynku pracy w Wilamowicach, jako stabilną i od kilku lat pozostającą na stałym, zrównoważonym poziomie. Aktywność zawodowa wśród mieszkańców jest znaczna, co ma wyraźne przełożenie na wielkość wskaźnika bezrobocia.

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosi 3.38% – jest zatem zdecydowanie niższa niż wskaźnik krajowy. Wilamowice bardzo pozytywnie wyróżniają się także na tle swojego powiatu, dla którego bezrobocie wynosi 7.3%. Co więcej, liczba osób bezrobotnych w Wilamowicach nieznacznie, ale sukcesywnie, spada. Podobnie, jak w większości regionów kraju, zdecydowana większość osób, pozostających bez pracy, to kobiety – ich liczba półtorakrotnie przewyższa mężczyzn. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowią 20% ogółu.

Najliczniejszą grupą osób bez zatrudnienia są osoby z wykształceniem zawodowym, co na tle aktualnych tendencji krajowych może dziwić. Zwłaszcza, że osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym to najmniej liczna grupa spośród bezrobotnych w Wilamowicach – zupełnie odwrotnie niż w większości kraju. Niepokojący natomiast może okazać się fakt, że prawie połowa zarejestrowanych pozostaje bez pracy dłużej niż rok, co w perspektywie tendencji utrzymujących się może stanowić zagrożenie dla rozwoju wilamowickiego rynku pracy.

Z tego też względu gmina organizuje liczne projekty zawodowe dla osób pozostających bez pracy, zakończone egzaminami zewnętrznymi i zdobyciem certyfikatów. Cieszyć może natomiast fakt, że udział osób poniżej 25 roku życia wśród opisywanej grupy ciągle maleje.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.