Skutki bezrobocia – czy tylko negatywne?

skutki bezrobociaEfekty długotrwałego bezrobocia mogą przynieść różnorodne skutki. Do psychospołecznych aspektów tego zjawiska zalicza się poczucie bezradności i nieprzydatności w społeczeństwie, a to prowadzi czasem nawet do załamania nerwowego. Bezrobotni skarżą się także na poczucie apatii, zniechęcenie oraz na obniżenie poczucia własnej wartości. Wśród najpoważniejszych skutków bezrobocia należy wymienić depresję, popadanie w uzależnienia oraz wzrost przestępczości. W końcu osoby, które są pozbawione środków do życia, niekiedy decydują się na nielegalne zdobywanie pieniędzy np. poprzez kradzieże czy włamania. Do ekonomicznych konsekwencji bezrobocia z pewnością trzeba zaliczyć emigrację młodych i wykształconych osób, które nie potrafią znaleźć w kraju pracy, zgodnej z kwalifikacjami za godne pieniądze.

Warto mieć na uwadze, że bezrobocie może mieć też pozytywne efekty. Część osób, które regularnie przeglądają oferty pracy w Strumieniu, z czasem decyduje się na uzupełnienie wykształcenia. W przypadku dużego bezrobocia, pracodawcy nie mają trudności z dużą rotacją pracowników. Ciężka sytuacja na rynku pracy sprawia, że etatowcy bardziej szanują chlebodawców. Ponadto wysokie bezrobocie może być bodźcem dla reformy edukacji i dostosowania szkolnictwa do potrzeb rynku pracy.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.