Szansa dla młodych osób bez pracy w Będzinie

szansa dla młodych osób bez pracy w BędzinieW zeszłym roku stopa bezrobocia w powiecie będzińskim osiągnęła rekordowo niski poziom i wyniosła zaledwie 9.6%, spadając aż o dwa punkty procentowe w porównaniu z okresem analogicznym. To ogromny sukces, jednak wciąż wiele osób – w tym osób młodych – pozostaje bez pracy.

Jakie są dla nich szanse na rozwój zawodowy?

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie oferuje wiele form aktywizacji zawodowej. Jednym z nich jest projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim”, realizowany w ramach funduszy unijnych i będących elementem składowym programu operacyjnego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane jest od początku stycznia zeszłego roku, a jego koniec przewidywany jest na grudzień 2018 roku. Projekt zakłada zwiększenie aktywności zawodowej osób do 30 roku życia, pozostających bez pracy.

Wsparciem objęto 652 osoby, w tym 65 długotrwale bezrobotnych. Podstawowym założeniem jest zapewnienie tym młodym ludziom czteromiesięcznej pomocy, obejmującej nie tylko zatrudnienie, ale również kształcenie – między innymi przyuczenie do zawodu. Wsparcie zakłada również organizowanie staży oraz przydzielanie bonów na zasiedlenie i środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. Pomoc na otworzenie własnej firmy uzyskały 102 osoby, ze staży skorzystało aż 530 osób, a 20 otrzymało bon za zasiedlenie.

PUP w Będzinie przewiduje, że większość osób, objętych programem, podejmie stałe zatrudnienie w przeciągu trzech miesięcy od zakończenia projektu.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.