praca dla mechatroników

Praca dla mechatroników i elektromechaników

Oczekiwania pracodawcy Jeśli jesteś absolwentem mechatroniki lub elektromechaniki, to możesz aplikować na oferty pracy w Łaziskach Górnych dla pracowników utrzymania ruchu. Kandydaci muszą wykazać się umiejętnością czytania rysunków technicznych oraz wykonywaniem szkiców warsztatowych. Pracodawca oczekuje również, że pracownik będzie znał język angielski – jest to…

praca dla wizażystki

Praca dla wizażystki

W Łaziskach Górnych wielu mieszkańców znajduje zatrudnienie w przemyśle. Na terenie miasta działają firmy z sektora energetycznego, górniczego, hutniczego, maszynowego, chemicznego, a także elektroenergetycznego i komputerowego. Wiadomo, że w takich branżach etaty czekają głównie na fachowców i inżynierów, ale jak się okazuje, w Łaziskach Górnych…

rynek pracy w Łaziskach Górnych

Rynek pracy w Łaziskach Górnych, czyli jak i gdzie szukać zatrudnienia?

Łaziska Górne położone są w powiecie mikołowskim w południowej części Wyżyny Katowickiej. Należą do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i miasto nastawione jest głównie na przemysł. W jakich branżach szukać pracy w Łaziskach Górnych? Pracę można znaleźć w przemyśle górniczym, energetycznym, hutniczym, chemicznym, maszynowym, elektroenergetycznym, a także…