Rynek pracy w Żywcu

rynek pracy w ŻywcuŻywiec to miasto powiatowe, w którym stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie około 8.7%. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, zawodami maksymalnie deficytowymi w powiecie żywieckim są: maszyniści i edytorzy tekstu, archiwiści, monterzy, technicy sieci internetowych i specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych, a także robotnicy, wykonujący proste prace w hodowli zwierząt, ogrodnictwie i sadownictwie. Poza tym w Żywcu i okolicach brakuje również robotników przemysłowych, pracowników w sektorze kultury, opiekunek dziecięcych, projektantów multimediów, operatorów maszyn i szklarzy.

Zaskakujące, że w odniesieniu do zawodów, pozostających w równowadze, dla powiatu żywieckiego wyróżniono zaledwie jedną taką profesję! Jest nią inżynieria budownictwa. Z kolei bardzo pozytywnym wnioskiem, płynącym z analizy opublikowanych przez żywiecki Urząd Pracy badań jest fakt, iż zawodów nadwyżkowych jest zdecydowanie mniej niż deficytowych. Oznacza to zatem, że możliwości znalezienia pracy w Żywcu są dość spore.

Zawody, w których popyt na pracę jest zdecydowanie większy niż podaż rynkowa, to dla okręgu żywieckiego sportowcy i dżokeje oraz cieśle i stolarze, a także pomocniczy personel medyczny. Pomimo dość sporej ilości zawodów, w których brakuje specjalistów, niemal 73% badanych firm stwierdziło, że nie przewiduje w najbliższym czasie zwiększenia odsetka zatrudnionych. Analitycy przewidują, że największy wzrost zatrudnienia nastąpi wśród specjalistów, pracowników usług oraz operatorów maszyn. Licznych ofert pracy mogą spodziewać się głównie piekarze i sprzedawcy, ale także monterzy, stolarze, tynkarze oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.