Zawody deficytowe i nadwyżkowe – prognoza dla Sosnowca

zawody deficytowe i nadwyżkoweOsoby, które chcą mieć pewną pracę w Sosnowcu, powinny zapoznać się z barometrem zawodów. Prognozy na najbliższy rok mówią, że o zatrudnienie nie muszą martwić się fachowcy oraz pracownicy branży transportowej. Pracodawcy będą poszukiwać kierowców samochodów ciężarowych oraz ciągników siodłowych, a także magazynierów. Pracę powinni znaleźć również szefowie kuchni, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki oraz pracownicy fizyczni i robotnicy budowlani.

W powyższych zawodach istnieje największy deficyt, ale o etat nie powinni też martwić się dekarze, elektrycy, lakiernicy, murarze, mechanicy, monterzy instalacji budowlanych, kelnerzy, barmani, fryzjerzy oraz kosmetyczki. Nie tylko fach w ręku się liczy. Oferty pracy w Sosnowcu czekają na lekarzy, inżynierów budownictwa, inspektorów nadzoru budowlanego, specjalistów do spraw reklamy, samodzielnych księgowych, psychologów oraz programistów i administratorów baz danych.

Do zawodów nadwyżkowych zaliczono z kolei absolwentów popularnych kierunków humanistycznych takich jak socjologia, ekonomia, historia, politologia czy kulturoznawstwo. Wśród bezrobotnych mogą się znaleźć również obuwnicy, mechanicy maszyn i urządzeń, górnicy oraz operatorzy maszyn włókienniczych.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.